ระบบนิเวศแนวปะการังเกาะราชาใหญ่ มีสภาพสมบูรณ์ดี
  • 14 ม.ค. 2566
  • 101

วันที่ 10-13 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน สำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต จากการสำรวจไม่พบการเกิดปะการังฟอกขาว แนวปะการังส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ดี ปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังโขด ปะการังเขากวาง ปะการังสีน้ำเงิน ปะการังช่องเล็ก ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังช่องเหลี่ยม การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังโขด ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังลายดอกไม้ และปะการังช่องเหลี่ยม โรคปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น โรควงฟอกขาว โรคจุดขาว โรคเนื้อเยื่อเปลี่ยนสี และพบการระบาดของดาวมงกุฎหนามบริเวณเกาะราชาน้อยด้านตะวันตก และเกาะราชาใหญ่ (อ่าวปะตก) อีกทั้งยังมีรอยกัดกินและการเจาะไชของสัตว์น้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคได้ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ที่พบ เช่น หอยมือเสือ เม่นดำหนามยาว เม่นรู ดาวมงกุฎหนาม ดาวขนนก (Feather star) และทากทะเลชนิดต่างๆ ขยะในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะตกค้างจากการทำประมง และการท่องเที่ยว เช่น เศษอวน เชือก ขวดพลาสติก และสายเส้นเอ็นตกปลา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง