ย้ายปะการังที่เกิดโรค พื้นที่อ่าวโฉลกบ้านเก่า
  • 14 ม.ค. 2566
  • 123

วันที่ 9-13 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง และนักดำน้ำเกาะเต่า ร่วมแยกและย้ายปะการังที่เป็นโรคออกจากแนวปะการัง บริเวณอ่าวโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการติดต่อลุกลาม และหยุดยั้งการตายของปะการัง โดยการย้ายปลูกไว้นอกแนวปะการังบริเวณที่เกิดโรคบนโครงสร้างเหล็ก จำนวน 400 กิ่ง ที่ระดับความลึกน้ำ 8-10 เมตร พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น มีค่าความเค็ม 31 ppt อุณหภูมิน้ำทะเล 26-27 องศาเซลเซียส และความเป็นกรดด่าง 8.10 และนำตัวอย่างน้ำทะเลไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง