สำรวจแมงกะพรุนพิษ พื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
  • 14 ม.ค. 2566
  • 206

วันที่ 9-13 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่สำรวจแมงกะพรุนพิษและเก็บข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณหาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง หาดแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี และอ่าวขาว เกาะหมาก จ.ตราด ด้วยอวนลอยกุ้ง 3 ชั้น ความยาว 405 เมตร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 3 ครั้ง ผลจากการสำรวจไม่พบแมงกะพรุนพิษ นอกจากนั้น ลากด้วยอวนลากและอวนลอยผิวน้ำบริเวณชายหาดอ่าวขาว เกาะหมาก พบแมงกะพรุนกล่อง ชนิด Copula sivickisi จำนวน 245 ตัว ซึ่งเป็นแมงกะพรุนกล่องขนาดเล็กไม่มีพิษรุนแรง เมื่อสัมผัสผิวหนังจะทำให้เกิดอาการคันและระคายเคืองเท่านั้น พร้อมทั้ง มอบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องแมงกะพรุนพิษ และขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ อบต.เกาะหมาก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก จ.ตราด ทั้งนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากถูกพิษของแมงกะพรุน ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดอย่างน้อย 30 วินาที ห้ามราดด้วยน้ำจืดและขัดถู หากหมดสติไม่รู้สึกตัวให้ปั๊มหัวใจ ฉุกเฉินโทร 1669 และนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง