พบแมงกะพรุนพิษ ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
  • 15 ม.ค. 2566
  • 114

วันที่ 11 – 14 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่ชายหาดสะกอม จ.สงขลา แหลมตาชี จ.ปัตตานี และ หาดนราทัศน์ จ.นราธิวาส ผลการสำรวจชายหาดสะกอมพบแมงกะพรุนพิษ 2 ชนิด คือ แมงกะพรุนกล่อง Chiropsoides buitendijki 2 ตัว และ Carukidae unidentifiable 13 ตัว ส่วนแมงกะพรุนทั่วไปพบเพียง 1 ชนิด คือแมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum 5 ตัว ชายหาดแหลมตาชี พบแมงกะพรุนพิษ 3 ชนิด คือแมงกะพรุนกล่อง Chiropsoides buitendijki 1 ตัว Carukidae unidentifiable 17 ตัว และ แมงกะพรุนไฟ Chrysaora chinensis 1 ตัว ส่วนแมงกะพรุนทั่วไปพบ 1 ชนิด คือ แมงกะพรุนนก Lychnorhiza malayensis 4 ตัว และในพื้นที่ชายหาดนราทัศน์ พบแมงกะพรุนพิษ 3 ชนิด คือ แมงกะพรุนกล่อง Chiropsoides buitendijki 12 ตัว, Carukidae unidentifiable 4 ตัว และ Morbakka virulenta 2 ตัว สำหรับพื้นที่ที่พบแมงกะพรุนพิษนั้น เจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานและเครือข่ายชาวประมงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังการได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง