เต่ามะเฟืองวางไข่เพิ่มอีกรัง พื้นที่หาดบางขวัญ จ.พังงา
  • 16 ม.ค. 2566
  • 131

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ได้รับแจ้งจากนายสมยศ เสาเวียง ราษฎร ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  พบการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง จึงเข้าไปทำการตรวจสอบ พบเต่ามะเฟืองวางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังทำการขุดหลุมหลอก และเดินลงสู่ทะเล บริเวณชายหาดบางขวัญ พิกัด 420976 E 906954 N (ห่างจากคอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟือง ศูนย์เฝ้าระวังฯ ไปทางทิศใต้ 480 เมตร) ตรวจวัดขนาดพายหน้าจากซ้ายไปขวา 220 ซม. ขนาดอก 110 ซม. ทำการขุดค้นหาจนพบ ตรวจสอบแล้ว อยู่ในแนวน้ำทะเลท่วมถึง ทำการย้ายไข่ไปฟักที่คอกกั้นฟักไข่ ศูนย์เฝ้าระวังฯ ตรวจนับได้ไข่ทั้งหมดจำนวน 129 ฟอง(ไข่ดี 117 ฟอง ไข่ลม 12 ฟอง) นับเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่แม่เต่ามะเฟืองพยายามขึ้นมาวางไข่แต่ไม่สำเร็จ และนับเป็นรังที่ 7 ของแม่เต่ามะเฟืองตัวนี้ ผลประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง