ประเมินสถานภาพหญ้าทะเล จ.ตราด
  • 14 ม.ค. 2566
  • 105

วันที่ 9–13 ม.ค. 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเล โดยเรือมันใน 06 บริเวณอ่าวธรรมชาติ - เกาะปุย เกาะช้าง และเกาะไม้ซี้เล็ก จ.ตราด โดยวิธี Spot check ผลการสำรวจดังนี้ 
1.อ่าวธรรมชาติ - เกาะปุย พบหญ้าทะเล 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้ากุยช่ายเข็ม และหญ้าใบมะกรูด การปกคลุม ร้อยละ 5 - 80 ของพื้นที่ ลักษณะพื้นทะเลเป็นเลนนิ่มหนา ความลึกไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร บางบริเวณพบตะกอนปกคลุมหน้าดินและสาหร่าย พบตะกอนปกคลุมบนใบหญ้าทะเล ความลึกน้ำ 1.2 - 2.5 เมตร ความเค็ม 33 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.25 ออกซิเจนละลายน้ำ 6.93 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 25.8 °C
2.เกาะช้าง ไม่พบหญ้าทะเล ลักษณะพื้นทะเลเป็นเลนลึกและตะกอน ความลึกน้ำ 4.5 - 6.5 เมตร 
3.เกาะไม้ซี้เล็ก พบหญ้าทะเล จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายทะเล และหญ้าเงาใส การปกคลุม ร้อยละ 5 – 60 ของพื้นที่ ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายละเอียด ความลึกน้ำ 2.5 - 6 เมตร ความเค็ม 30 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.20 ออกซิเจนละลายน้ำ 6.95 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 25.7 °C

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง