เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งนครศรีธรรมราช
  • 14 ม.ค. 2566
  • 110

วันที่ 9 - 13 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ตามโครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณ จ.นครศรีธรรมราช รวม 25 สถานี ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุปดังนี้ ความลึกน้ำ 0.5 - 15 เมตร ความโปร่งแสง 0.2 - 4.0 เมตร อุณหภูมิน้ำ 25.5 - 28.3 องศาเซลเซียส ความเค็ม 0.6 - 26.3 ppt. ความเป็นกรดด่าง 7.74 - 8.14 ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.01 - 7.52mg/L จากนั้นเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ปริมาณสารอาหาร ปริมาณปิโตรเลียมไฮดรคาร์บอน แพลงก์ตอนพืช รวมถึงเก็บดินตะกอนเพื่อวิเคราะห์หาสัตว์หน้าดิน ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง