พลเอก ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
  • 14 ม.ค. 2566
  • 252

วันที่ 13 มกราคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมต้อนรับ สนับสนุนข้อมูล และเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ณ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตรวจติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำ แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญ ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน และความก้าวหน้าการก่อสร้างกำแพงป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำท่าจีน พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียนประเด็นปัญหาต่างๆของราษฎรในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง