พบการสะพรั่งของสาหร่าย พื้นที่หาดป่าตอง ภูเก็ต
  • 17 ม.ค. 2566
  • 144

วันที่ 16 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณอ่าวป่าตอง ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 17 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบความเค็ม มีค่า 31-32 พีพีที อุณหภูมิน้ำ มีค่าระหว่าง 27.8-29.3 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.81-7.82 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.83-8.09 สภาพอากาศทั่วไป อากาศร้อนอบอ้าว คลื่นลมแรง และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนี้ พบค่าออกซิเจนละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป และยังพบการสะพรั่งของสาหร่ายสีแดง สกุล Gracilaria sp. ร่วมกับสาหร่ายสีเขียว สกุล Ulva sp. บริเวณทางใต้ชายหาดป่าตอง ใกล้คลองปากบาง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง