ติดตามสถานภาพชายฝั่งปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
  • 17 ม.ค. 2566
  • 115

วันที่ 16 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-หาดสมิหลา มีความยาวชายฝั่งระยะทางประมาณ 21.81 กม. จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดทราย โดยชายฝั่งมีทิศทางการวางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้ และบริเวณพื้นที่ชายฝั่งบ้านเนินน้ำหัก ม.6 พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุมและคลื่นลมแรง ระยะทางประมาณ 200 ม. บริเวณด้านหลังของโครงสร้างแนวหินทิ้งริมชายฝั่งส่งผลกระทบทำให้ต้นมะพร้าวบริเวณชายฝั่งล้มตายจำนวนหลายต้น และโครงสร้างหินทิ้งมีสภาพชำรุด แตกกระจัดกระจาย ไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกยังพบโครงสร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่งตลอดแนวของชายฝั่งทะเล อีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง