กรมทะเลและชายฝั่ง ติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ในท้องที่บ้านท่านุ่น จังหวัดพังงา
  • 17 ม.ค. 2566
  • 125

วันที่ 16 มกราคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยนายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 KV พังงา 2 - ภูเก็ต 3 ต้นที่ 116 ในท้องที่บ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในกรณีนี้เป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ส่งกระแสไฟฟ้าจากจังหวัดพังงาข้ามทะเลไปยังจังหวัดภูเก็ต รูปแบบของแนวทางการป้องกันใช้เป็นรูปแบบการปักเสาดักตะกอน เป็นไปตามมาตรการสีเขียวที่กรม ทช. กำหนดไว้ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง