ตรวจสอบการแจ้งเหตุพบคราบสีเขียว - เหลืองเข้ม คล้ายคราบน้ำมัน บริเวณท่าเรือดอนสัก
  • 17 ม.ค. 2566
  • 129

วันที่ 16 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ได้รับการประสานการแจ้งเหตุ ตามสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล 1362 รหัส 66-03-017 ลงวันที่ 16 ม.ค. 66 เวลา 11.20 น. แจ้งเหตุพบคราบสีเขียว - เหลืองเข้ม คล้ายคราบน้ำมัน บริเวณท่าเรือดอนสัก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี  จึงมอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามที่ได้รับการแจ้งเหตุดังกล่าว จากการตรวจสอบการแจ้งเหตุ เบื้องต้น บริเวณท่าเรือดอนสัก ไม่พบคราบ สีเขียว - เหลืองเข้ม คล้ายคราบน้ำมัน ตามที่ได้รับการประสานการแจ้งเหตุทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ประสานขอความร่วมมือจาก ผู้ประกอบเดินเรือ ชาวประมง  ในพื้นที่ อ่าวดอนสัก หากพบเจอเหตุการณ์ ดังกล่าวอีกขอให้แจ้งมายังหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อติดตามตรวจสอบ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง