ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน
  • 17 ม.ค. 2566
  • 281

วันที่ 16 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั่วคราว) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เพื่อพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 15 แปลง มติที่ประชุม เห็นชอบให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง