ซากโลมาอิรวดีเกยตื้นทะเลบางขุนเทียน
  • 18 ม.ค. 2566
  • 153

วันที่ 17 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ได้รับการการประสานจาก คุณโสภิณ จินดาโฉม  พบซากโลมาเกยตื้น บริเวณคลองสะพานรักษ์ทะเล บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบเป็นโลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) ไม่ทราบเพศ น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม โตเต็มวัย ความยาว 222 เซนติเมตร ความสมบูรณ์ของร่างกาย (Body Condition score) 3/5 สภาพซากเน่ามาก คาดว่าเสียชีวิตแล้วมากกว่า 5 วัน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง