ปะการังเสียหายมาก บริเวณหาดพลา ระยอง
  • 18 ม.ค. 2566
  • 259

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect บริเวณหาดพลา จ.ระยอง จำนวน 1 สถานี พบว่าอยู่ในสถานภาพเสียหายมาก มีตะกอนขึ้นปกคลุมด้านบนของโคโลนีปะการัง มีปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังวงแหวน (Dipsastraea sp.) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) เป็นปะการังชนิดเด่น  พบลักษณะการเกิดโรคปะการังที่ปรากฏอาการของโรคบนโคโลนีของปะการังที่มีชีวิต ได้แก่ โรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี และปัจจัยที่รบกวนสุขภาพปะการัง ได้แก่ การทับถมของตะกอนในบางส่วนของโคโลนี สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ ที่พบจำนวนความชุกชุมโดดเด่น ได้แก่ ปูเสฉวน (Dardanus sp.) หอยตาวัว (Turbo bruneus) และหนอนตัวแบนลายจุด (Acanthozoon sp.) ปลาที่พบจำนวนความชุกชุมโดดเด่นในพื้นที่ ได้แก่ ปลาสลิดหินหางขาว (Pomacentrus chrysurus) และ ปลาสลิดดำหางกรรไกร (Stegastes obrebtus) 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง