หารือมาตรการแก้ไขการประมงผิดกฎหมายในอ่าวปากพนัง
  • 18 ม.ค. 2566
  • 147

วันที่ 17 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมบูรณาการกับ ศรชล.จว.นศ. โดย นอ.เกรียงไกร ทองคำ รอง ผอ.ศรชล. นปท.ปากพนัง ชปพ. อสทล. และผู้นำกลุ่มประมงพื้นบ้าน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในอ่าวปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยชาวประมง ชปพ.ประมง อสทล.ได้สะท้อนปัญหาในการประกอบอาชีพประมง โดยสรุปผลการประชุมเบื้องต้น ทางผู้นำกลุ่มประมงและเครือข่ายอนุรักษ์ฯ ขอให้ ศรชล.จว. ศอทล.นศ และ นปท.ปากพนัง ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ฯ บูรณาการตรวจตราลาดตระเวน เฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมายในอ่าวปากพนังอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง