จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์ส่งเสริม การเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2
  • 18 ม.ค. 2566
  • 83

วันที่ 17 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้น ปวช.2 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน เดินทางมาจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และร่วมกันปลูกเสริมป่าป่าชายเลน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง