ประเมินความเปราะบางชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง หาดเขาขาด จ.ภูเก็ต
  • 18 ม.ค. 2566
  • 190

วันที่ 17 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อประเมินความเปราะบางชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดเขาขาด ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลหลังฤดูมรสุม โดยดำเนินการสำรวจเส้นแนวชายฝั่งทะเลด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียม แบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยการสำรวจมีระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ไม่พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่ง และพบโครงสร้างกำแพงกันคลื่นริมชายฝั่งซึ่งก่อสร้างโดยเอกชน ระยะทางรวมประมาณ 1,100 เมตร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้จะนำไปวิเคราะห์และประเมินความเปราะบางชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ภูเก็ตฝั่งตะวันออก ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง