พบการลักลอบตัดไม้ป่าชายเลน จ.ตรัง
  • 19 ม.ค. 2566
  • 103

วันที่ 18 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้สนธิกำลังปฏิบัติการตรวจยึดไม้หวงห้าม(ไม้ป่าชายเลน) ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เหตุเกิดในพื้นที่ อ.เมืองสตูล จ.สตูล ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ป่าชายเลนวางกองอยู่บริเวณท่าเรือบ้านเขาจีน ซึ่งเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายจึงเข้าดำเนินการตรวจยึด บริเวณท่าเรือบ้านเขาจีน ม.1 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล พบไม้ของกลาง ไม้ป่าชายเลนไม้ถั่วขาว จำนวน 23 ท่อน/ดุ้น  ไม้โปรงแดง จำนวน 11 ท่อน/ดุ้น และไม้โปรงแดง จำนวน 6 ท่อน/ดุ้น  รวมจำนวนไม้ของกลาง จำนวน 40 ท่อน/ดุ้น รวมปริมาตรไม้ทั้งหมด 0.37 ม.3 คิดเป็นค่าภาคหลวงไม้ที่ทำการตรวจยึดทั้งหมด 7.40 บาท คิดเป็นค่าเสียหายด้านป่าไม้ 148.- บาท ทั้งนี้ ได้มอบเรื่องราวให้นายเอกชัย  เถรว่อง  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง