สำรวจสถานภาพชายฝั่งปัตตานี
  • 19 ม.ค. 2566
  • 147

วันที่ 18 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งพื้นที่แนวชายฝั่ง หาดบางราพา ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะเป็นหาดทราย สถานภาพชายฝั่งมีความสมดุล มีการสะสมของตะกอนทรายเพิ่มจากเดิมเป็นจำนวนมาก และพบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างช่วงคลื่นกระทบเข้าหาชายฝั่งในช่วงมรสุมที่ผ่านมา และพบโครงสร้างแนวชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนกันทรายและคลื่น (jetty) ปากร่องน้ำบาราพา อีกทั้งหาดบางราพา ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งของประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 จ.ปัตตานี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง