จัดเก็บขยะ บริเวณคลองกะเปอร์ จ.ระนอง
  • 19 ม.ค. 2566
  • 163

วันที่ 18 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงานทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ชุมชนชายฝั่ง จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (BOOM) และขยะตกค้าง บริเวณคลองกะเปอร์ ม.1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ได้ขยะรวม 102 กก. และนำขยะขึ้นฝั่ง มาทำการคัดแยกตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card ขยะส่วนใหญ่เป็น โฟม ถุงก๊อปแก๊ป ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) ห่อ/ถุงอาหาร (ท๊อปฟี่ มันฝรั่งอบกรอบ อื่นๆ) ของใช้ประจำวัน และกล่องนม ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและโฟมลงในทะเลแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในป่าชายเลน ลำคลอง แม่น้ำและในทะเล เพื่อลดปริมาณขยะซึ่งเป็นบ่อเกิดของน้ำเสียและมลพิษเป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง