ตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อม กรณีเกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด จ.สมุทรสงคราม
  • 19 ม.ค. 2566
  • 177

วันที่ 18 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อม กรณีเกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง ต.แหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม ผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบน้ำมันรั่วไหลในที่เกิดเหตุ และไม่พบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งมีชีวิต ผลการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.73 อุณหภูมิน้ำ 27.3 องศาเซลเซียส ความเค็ม 17.2 ส่วนในพันส่วน ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.03  มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเลจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง