สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณหาดกะตะ จ.ภูเก็ต
  • 19 ม.ค. 2566
  • 154

วันที่ 18 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณหาดกะตะ จ.ภูเก็ต พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ ผลการสำรวจ บริเวณหาดกะตะ จ.ภูเก็ต ไม่พบแมงกะพรุนพิษ มีค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม 35 ppt. อุณหภูมิน้ำ 28.2 °C ความเป็นกรด-ด่าง 7.42 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.1 mg/L คลื่นลมสงบ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง