พบเรือคราดหอยหลบหนีไปได้ พื้นที่ปากน้ำท่าทอง สุราษฎร์ธานี
  • 19 ม.ค. 2566
  • 161

วันที่ 18 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ออกปฏิบัติงานงานคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล งานโครงการลาดตระเวนเฝ้าระวังและคุ้มครองพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในท้องที่ ปากน้ำท่าทอง ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ในขณะลาดตระเวนพบเรือสองลำกำลังคราดหอยในพื้นที่หาดเลนแหลมคุ้งหมอ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และ 22 สิงหาคม 2543  ขณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าแสดงตัวเรือทั้งสองลำได้หลบหนีการควบคุมตัวเข้าไปในพื้นที่คอกหอยนางรมซึ่งเป็นอุปสรรคในการเข้าควบคุมตัวทำให้ผู้ต้องหาหลบหนีการควบคุมตัวไปได้ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพถ่าย และวีดีโอในการหลบหนีการจับกุม ภาพผู้ต้องหา และเครื่องมือการกระทำผิดไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ได้มอบหมายให้นายชลธิชาญ  ผลทับทิม เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษที่ สภ.กาญจนดิษฐ์ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง