กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมนำเสนอเครื่องมือในการติดตามและเก็บข้อมูลการติดตามสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
  • 19 ม.ค. 2566
  • 131

วันที่ 18 มกราคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์  ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย พร้อมผู้แทนกองสารสนเทศ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ในการนำเสนอเครื่องมือในการติดตามและเก็บข้อมูลการติดตามสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ณ ห้องประชุมกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ชั้น 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง