เก็บขยะตกค้างแม่น้ำท่าจีน
  • 19 ม.ค. 2566
  • 126

วันที่ 18 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือทรัพยากรฯ 04 ออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และมีการคัดแยกตามหลัก ICC ได้ทั้งสิ้น จำนวน 627 กก. และดำเนินคัดแยกขยะตามหลักการอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะที่ได้ไปกำจัดตามหลักวิชาการ อย่างถูกต้องขยะที่พบมาก ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ถุงพลาสติกอื่นๆ กล่องโฟม ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) กระป๋องเครื่องดื่ม พร้อมทั้งทดสอบและฝึกฝนการใช้บูมดักคราบน้ำมันเพื่อให้เจ้าหน้าที่พร้อมสำหรับการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง