สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภูเก็ต
  • 19 ม.ค. 2566
  • 125

วันที่ 18 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของระบบหาดหาดในทอน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พิกัดที่ 47P 491070 E 890455 N ลักษณะเป็นหาดทรายละเอียดสีน้ำตาลอ่อน ทอดโค้งออกจากตัวเกาะ ชายหาดมีความลาดชัน 5 องศา ซึ่งเป็นเกราะกำบังคลื่นลมได้ดี มีพรรณไม้ชายหาด เช่น ต้นสนทะเล ต้นเตยทะเล และผักบุ้งทะเล ฯลฯ น้ำทะเลใสมาก ลักษณะคลื่นไม่แรง บริเวณปลายหาดเป็นโขดหิน อัตราคลื่นกระทบฝั่ง 4 ครั้ง/นาที อุณหภูมิบริเวณชายหาด 33.5 องศาเซลเซียส สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส เมฆปกคลุมน้อยมาก ขยะบริเวณชายหาดน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ร้านอาหาร ร้านค้า พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมาก ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งหรือการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง