จัดกิจกรรมเก็บขยะ ลดมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  • 20 ม.ค. 2566
  • 229

วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว มูลนิธิไม้ขาวยั่งยืน ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่น(อปท.) ภายใต้โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ณ หาดทรายแก้ว ม.5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีนายวุฒิศักดิ์ สิงฆาฬะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เป็นประธานกล่าวเปิดและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯทั้งสิ้น 164 คน ซึ่งจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC Data Card ได้น้ำหนักรวม 214.2 กิโลกรัม เมื่อคัดแยกตามแบบฟอร์ม พบขยะส่วนใหญ่เป็น หลอดดูดพลาสติก ขวดพลาสติก ฝาขวดพลาสติก และขวดแก้ว สำหรับขยะที่เก็บได้ส่งมอบให้ อบต.ไม้ขาวนำไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง