สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง จ.กระบี่
  • 20 ม.ค. 2566
  • 133

วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง และโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของระบบหาดหาดคลองโขง (T8D276) ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ พิกัด 504025 E 835920 N ลักษณะเป็นหาดทรายสีน้ำตาล เม็ดทรายหยาบปนละเอียด และพบเศษซากเปลือกหอยและปะการังปะปนกับทรายจำนวนมาก มีแนวปะการังน้ำตื้นขนานกับหาด ชายหาดมีความลาดชัน 4 องศา มีพรรณไม้ชายหาด เช่น ต้นสนทะเล ต้นเตยทะเล หูกวาง รักทะเล และผักบุ้งทะเล ฯลฯ น้ำทะเลใสมาก ลักษณะคลื่นไม่แรง บริเวณปลายหาดเป็นโขดหิน อัตราคลื่นกระทบฝั่ง 5 ครั้ง/นาที อุณหภูมิบริเวณชายหาด 30 องศาเซลเซียส สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส เมฆปกคลุมน้อยมาก ขยะบริเวณชายหาดน้อย การใช้ประโยชน์ชายฝั่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ,ทำประมงพื้นบ้าน พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมาก ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งหรือการก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มเติม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง