จัดโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนหาดท่าสูง จ.นครศรีธรรมราช
  • 20 ม.ค. 2566
  • 140

วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงานทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ จัดโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนหาดท่าสูง บริเวณหาดท่าสูง หมู่ที่ 4   ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยการปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายหาด ได้แก่ สนทะเลและสารภีทะเล จำนวน 200 ต้น และเก็บขยะบริเวณหาดท่าสูงเพื่อทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ชายหาดดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง