กรม ทช. ร่วมกับ The Ocean Cleanup ประชุมรับฟังความก้าวหน้าโครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา
  • 20 ม.ค. 2566
  • 105

วันที่ 19 มกราคม 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับผู้แทนจากองค์กร The Ocean Cleanup แห่งราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ นำโดย Mr. Cyril Girardeaux Project Manager Sr. และMs. Charlotte de Jong Business Development Manager Jr. นายอัคควัทธ์ พุทธิบุญสวัสดิ์ วิศวกรอาวุโส นางสาวพันทิพา สุทธปัญญา Senior Economic Officer นางสาวศิริมา ว่องตระกูล General Manager นางสาวภัคจิรา ก่อนิธิ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย และผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ และ รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผลจากการประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าดังกล่าว จะนำไปสู่การดำเนินงานวิจัยด้านขยะปากแม่น้ำที่เข้มแข็ง นำไปสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง