ศึกษาวิจัยชนิดและปริมาณไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในน้ำทะเล จ.ปัตตานี
  • 20 ม.ค. 2566
  • 208

วันที่ 16 – 19 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ออกปฏิบัติงานศึกษาวิจัยชนิดและปริมาณไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในน้ำทะเล (ตัวแทนฤดูฝน) จำนวน 3 สถานี และตะกอนดิน จำนวน 1 สถานี บริเวณชายฝั่งแหลมสนอ่อน จ.สงขลา ชายฝั่งวาสุกรี จ.ปัตตานี และชายฝั่งค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส จากการสำรวจเบื้องต้นพบเศษไมโครพลาสติกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าปนเปื้อนในน้ำทะเลในทุกบริเวณ ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนสีขาวขุ่น สีแดง และสีน้ำเงิน และรวบรวมตัวอย่างขยะทะเลลอยน้ำ จำนวน 1 สถานี บริเวณปากแม่น้ำบางนรา จ.นราธิวาส ตัวอย่างที่รวบรวมได้นำกลับมาวิเคราะห์ชนิดและปริมาณไมโครพลาสติกอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการขยะพลาสติก รวมถึงการแก้ไขปัญหามลภาวะที่เกิดจากขยะประเภทไมโครพลาสติกในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง