ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด
  • 20 ม.ค. 2566
  • 191

วันที่ 16-19 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ จ.จันทบุรี 3 สถานี ได้แก่ เจ้าหลาว และปากน้ำแหลมสิงห์ จ.ตราด 11 สถานี ได้แก่ บริเวณคลองขุด ปากแม่น้ำตราด ปากแม่น้ำเวฬุ ช่องช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะกระดาด และเกาะช้าง เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล บริเวณหาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี 1 สถานี และ จ.ตราด 10 สถานี ได้แก่ เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกระดาด เกาะกูด และคลองขุด ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเล(Line Transect) จ.ตราด 10 สถานี เก็บข้อมูลจากอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Data logger) 4 สถานี ได้แก่ เกาะกูด เกาะกระดาด และเกาะช้าง โดยคุณภาพน้ำประเภทสารอาหาร ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แพลงก์ตอนพืช และสัตว์หน้าดิน อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง