เต่ากระวางไข่อีกรัง พื้นที่หาดสะพลี ชุมพร
  • 21 ม.ค. 2566
  • 259

วันที่ 20 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ได้รับแจ้งจากคุณนฤมล เอกเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร ว่าชาวบ้านในพื้นที่หาดสะพลี หมู่ที่ 5 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร พบแม่เต่าทะเลขึ้นวางไข่ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นแม่เต่ากระ กระดองยาวประมาณ 70 ซม. กว้าง 60 ซม. ขึ้นมาที่ชายหาดเวลาประมาณ 05.00 น. และกลับลงทะเลประมาณ 8.30 น. ไข่มีทั้งหมด 171 ฟอง เนื่องจากพื้นที่รังมีโอกาสที่น้ำทะเลท่วมถึงจึงได้ทำการย้ายรังไข่เต่าขึ้นไปอีกประมาณ 3 เมตร จำลองให้ลักษณะรังเหมือนธรรมชาติและได้ทำการล้อมคอกเพื่อป้องกันสัตว์ขุดและมีการทำป้ายให้ความรู้แก่ประชาชน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง