ตรวจยึดพื้นที่ป่าชายเลนบ้านวังกระแจะ จ.ตราด
  • 21 ม.ค. 2566
  • 150

วันที่ 20 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ดำเนินการปิดประกาศหนังสือแจ้งเตือนก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ตรวจยึดพื้นที่ปาชายเลน เนื้อที่ 12-0-40 ไร่  โดยไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 2  ต.วังกระแจะ  ที่ทำการกำนันตำบลวังกระแจะ ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ  บริเวณที่เกิดเหตุ ป่าชายเลนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด และ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด ซึ่งได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง