พบแมงกะพรุนพื้นที่หาดปากเมงและหาดคอกวาง
  • 22 ม.ค. 2566
  • 158

วันที่ 15 - 21 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษโดยการวางอวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณหาดนพรัตน์ธารา และหาดคอกวาง เกาะลันตา จ.กระบี่ หาดปากเมง จ.ตรัง และหาดปากบารา จ.สตูล พบแมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa ชนิด Aequorea sp. จำนวน 2 ตัว บริเวณหาดปากเมง และ จำนวน 10 ตัว บริเวณหาดคอกวาง เกาะลันตา โดยค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น ได้แก่ ค่าความเค็ม 30–31 ppt ค่าอุณหภูมิ 29.6–30.7 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.97–8.07 และค่าความลึก 3 – 5 เมตร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง