สำรวจสัตว์ทะเลหายากพื้นที่ทะเลระยอง
  • 24 ม.ค. 2566
  • 150

วันที่ 4-6 และ 19-23 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการสำรวจสัตว์ทะเลหายากทางอากาศโดยใช้โดรนด้วยเทคนิค Line-transect จำนวน 8 ตำแหน่ง บินทั้งหมด 21 เที่ยวบิน ในการสำรวจบริเวณแนวหญ้าเนินฆ้อ ตำบลเนินฆ้อ ไปจนถึงแนวหญ้าอ่าวมะขามป้อม ต.กร่ำ อ.แกลง และบริเวณแนวหญ้าบ้านเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง  รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 2,003.1 ไร่ มีการสำรวจพบเต่าทะเลทั้งหมด 32 ครั้ง พบเต่าตนุ (Chelonia mydas) ขนาดตัวจากการคำนวณจากภาพถ่ายด้วยโดรน อยู่ที่ 40-85 เซนติเมตร  พฤติกรรมที่พบส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาหากินหญ้าทะเลในบริเวณนั้น ที่ประกอบไปด้วยหญ้ากุยช่ายเข็ม(Halodule pinifolia) กุยช่ายทะเล(Halodule uninervis) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) สุขภาพจากการสังเกตภายนอกพบว่าเต่าสามารถว่ายน้ำดำน้ำได้ดี ตอบสนองไว นอกจากนี้ยังพบรอยกินพะยูนทั้งบริเวณแนวหญ้าทะเลเนินฆ้อ ร็อคการ์เด้น อ่าวมะขามป้อม และบ้านเพ โดยรอยกินมีขนาดความกว้างของรอยอยู่ที่ 12-19 เซนติเมตร เมื่อวัดจากการสำรวจในภาคสนามในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง