ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงทุ่นกักขยะบางปะกง
  • 25 ม.ค. 2566
  • 190

วันที่ 24 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ความยาว 30 เมตร เพื่อให้สามารถใช้งานกักขยะในแม่น้ำบางปะกง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งทุ่นกักขยะได้รับการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุง พร้อมใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง