นำชี้แนวเขตพื้นที่พิพาท ต.บางปูใหม่
  • 25 ม.ค. 2566
  • 125

วัันที่ 24 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) พร้อมด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางปู กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับทนายโจทก์ ได้ลงพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณริมชายฝั่งทะเล หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพื่อนำชี้แนวเขตพื้นที่พิพาท ตามคดีหมายเลขดำที่ พ 2309/2564 ระหว่าง นางบุศรินทร์ พัฒนชัย โจทก์ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำเลย ผลปรากฏว่า ทนายโจทก์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ไม่สามารถนำชี้แนวเขตได้เนื่องจากพื้นที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนขึ้นกระจายอย่างหนาแน่นและมีน้ำทะเลขึ้นสูง ทั้งนี้ จะได้นัดหมายเพื่อร่วมดำเนินการนำชี้แนวเขตพื้นที่พิพาทดังกล่าวในครั้งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง