ลูกเต่ามะเฟืองจากตู้ ICU BOX ลงทะเลแล้ว
  • 26 ม.ค. 2566
  • 131

วันที่ 25 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จ.พังงา ดังนี้
       1. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 (ทับปุด พังงา) เข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังฯ ดูแลความปลอดภัยของหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง
       2. จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล                                                                  
       3. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม 
       4. จนท.ศวอบ. เข้ามาตรวจสุขภาพลูกเต่ามะเฟือง และ สทช.6 ดำเนินการปล่อยลูกเต่ามะเฟืองที่พักฟื้นในตู้ ICU BOX  จนแข็งแรง ลงสู่ทะเล จำนวน 5 ตัว
      5. นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.ศอปล.ที่ 10 เข้าตรวจเยี่ยม/มอบอาหารแห้ง ,เครื่องดื่ม สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง