ซากโลมาอิรวดีเกยตื้นหาดราชการุณย์
  • 26 ม.ค. 2566
  • 95

วันที่ 25 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก จ.ตราด เรื่องมีคนพบซากโลมาเกยตื้นที่บริเวณหาดราชการุณย์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตรวจสอบ พบเป็นซากโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ขนาดลำตัวยาว 115 เซนติเมตร เพศเมีย วัยเด็ก สภาพซากเน่ามาก  จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบส่วนกะโหลกและช่องอกส่วนต้นคาดว่าเกิดจากสภาพที่เน่า ไม่พบบาดแผลรุนแรงอื่นๆตามร่างกาย ตลอดทางเดินอาหารไม่พบอาหารเลย คาดว่าโลมาอาจป่วยก่อนเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถหาสาเหตุการตายได้เนื่องจากสภาพเน่ามาก เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารและเนื้อเยื่อตับเพื่อศึกษาวิจัยต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง