สำรวจประชากรโลมาทะเลประจวบคีรีขันธ์
  • 28 ม.ค. 2566
  • 165

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena phocaenoides)  จำนวน 2 ตัว บริเวณแนวชายฝั่งทะเล อ.สามร้อยยอด และจำนวน 2 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเล อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โลมาหลังโหนก (Indo- Pacific hampback dolphin : Sousa chinensis) จำนวน 8 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเล อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ผลการตรวจสุขภาพโดยรวมพบว่าโลมามีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี (Body Condition Score 3/5) อัตราการหายใจโดยรวม 7-9 ครั้งต่อ 5 นาที เสียงและคุณภาพการหายใจปกติ แต่จากการสังเกตพบโลมาหลังโหนก 3 ตัว มีบาดแผลภายนอก ซึ่งเกิดจากการพันรัด 1 ตัว และใบพัดเรือ 2 ตัว โดยแผลสมานดีแล้ว และไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของโลมา 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง