เต่ามะเฟืองวางไข่เป็นรังที่ 8 พื้นที่หาดนาเกลือ
  • 28 ม.ค. 2566
  • 248

วันที่ 28 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ได้รับแจ้งจากนายสมยศ เสาเวียง ราษฎร ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  พบการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง จึงเข้าไปทำการตรวจสอบ พบเต่ามะเฟืองวางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังทำการกลบหลุม ขุดหลุมหลอก และเดินลงสู่ทะเล เวลา 05:33 น. บริเวณชายหาดนาเกลือ พิกัด 421055 E 908321 N (ห่างจากคอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟือง ศูนย์เฝ้าระวังฯ ไปทางทิศเหนือ 900 เมตร) ตรวจวัดขนาดพายหน้าจากซ้ายไปขวา 220 ซม. ขนาดอก 110 ซม. ทำการขุดค้นหาจนพบ ที่ความลึก 84 ซม. ขนาดไข่ 5.2 ซม. ตรวจสอบแล้ว บริเวณหลุมฟักไข่ไม่อยู่ในแนวน้ำทะเลท่วมถึง จึงไม่ย้ายไข่ ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ กั้นคอกไม้ไผ่เพื่อป้องกันอันตราย พร้อมร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เครือข่ายชุมชนพื้นที่เฝ้าพิทักษ์ดูแลต่อไป นับเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และเป็นการวางไข่รังที่ 8 ของแม่เต่ามะเฟืองตัวนี้ (แม่อัลฟ่า) ผลประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง