ประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายากอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก
  • 29 ม.ค. 2566
  • 245

วันที่ 23-28 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ดำเนินการสำรวจ ประเมินสถานภาพและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสำรวจทางเรือ Line transect  ระยะทางสำรวจ 260 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 720 ตารางกิโลเมตร เพื่อประเมินชนิด จำนวนประชากร ภัยคุกคาม และตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก ผลการสำรวจพบ โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) จำนวน 11 ตัว ใกล้กับแนวหลักหอยแมลงภู่ ห่างจากฝั่งประมาณ 2-16 กิโลเมตร ความลึกน้ำเฉลี่ย 8.2  เมตร  มีพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหาร ผสมพันธุ์ และว่ายน้ำรวดเร็ว ผลการตรวจสุขภาพพบว่า โลมามีพฤติกรรมว่ายน้ำหากินตามปกติ และบางตัวมีรอยข่วนบนลำตัว (Rake mark) ซึ่งเป็นร่องรอยจากพฤติกรรมฝูงปกติ คุณภาพน้ำทั่วไป  ความเป็นกรด - ด่าง เท่ากับ  8.04 อุณหภูมิน้ำ 26.5 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเค็ม 31.0 ppt.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง