ผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จ.พังงา
  • 30 ม.ค. 2566
  • 217

วันที่ 29 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ดังนี้
       1. ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา เข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังฯ ดูแลความปลอดภัยของหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง
       2. จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล                                                                  
       3. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม
       4. นายสุริยะ สอนเสริม ผอ.ศอปล.ที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าตรวจเยี่ยม/มอบอาหาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่             

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง