เต่าตนุเกยตื้นทะเลปากพนัง
  • 1 ก.พ. 2566
  • 363

วันที่ 31 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ได้รับการประสานงานจาก นางสาวชอุ่ม สุขช่วย นักวิชาการประมงชำนาญการ สนง.ประมง จ.นศ และนายจรูญ ส่งแสงรัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ว่ามีผู้พบเต่าทะเลเกยตื้น ชื่อนายปรีชา เสือแสง โดยให้ข้อมูลว่า พบเต่าทะเลเกยตื้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ บริเวณชายหาดบ้านเนินน้ำหัก ม.6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จึงได้เดินทางไปตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นเต่าตนุ (Chelonia mydas) 
ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มีขนาดกระดองกว้าง 35 ซม. ยาว 37 ซม. ได้รับบาดเจ็บ มีแผลบริเวณใต้ท้อง สภาพแผลเก่า จำนวนหลายจุด และมีสภาพอ่อนแรง จึงนำมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ ณ ศอทล.นศ และได้ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง มารับไปทำการรักษาพยาบาลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง