เต่าตนุเกยตื้นทะเลปากพนัง
  • 1 ก.พ. 2566
  • 75

วันที่ 31 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ได้รับการประสานงานจาก นางสาวชอุ่ม สุขช่วย นักวิชาการประมงชำนาญการ สนง.ประมง จ.นศ และนายจรูญ ส่งแสงรัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ว่ามีผู้พบเต่าทะเลเกยตื้น ชื่อนายปรีชา เสือแสง โดยให้ข้อมูลว่า พบเต่าทะเลเกยตื้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ บริเวณชายหาดบ้านเนินน้ำหัก ม.6 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จึงได้เดินทางไปตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นเต่าตนุ (Chelonia mydas) 
ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มีขนาดกระดองกว้าง 35 ซม. ยาว 37 ซม. ได้รับบาดเจ็บ มีแผลบริเวณใต้ท้อง สภาพแผลเก่า จำนวนหลายจุด และมีสภาพอ่อนแรง จึงนำมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ ณ ศอทล.นศ และได้ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง มารับไปทำการรักษาพยาบาลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง