เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ ชายหาดนาเกลือ
  • 1 ก.พ. 2566
  • 236

วันที่ 31 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่านุ่นจัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทำความสะอาดชายหาด โดยการเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศอันเป็นการลดปริมาณขยะทะเลบริเวณแนวชายฝั่ง ป้องกันความเสียหายต่อสัตว์ทะเลหายาก และผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ชายหาดนาเกลือ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย กอ.รมน.ภาค4 และกอ.รมน.จังหวัดพังงา สามารถจัดเก็บขยะที่ตกค้างได้ จำนวน 760 กก. ขยะที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ รองเท้า เศษโฟม และพลาสติกอื่นๆ ตามลำดับ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง