สำรวจถือครองการทำประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน สุราษฎร์ธานี
  • 1 ก.พ. 2566
  • 242

วันที่ 31 มกราคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่เพื่อประสานงาน ชี้แจง ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการสำรวจถือครองการทำประโยชน์ที่ดินในเขตป่าชายเลน (ตามมติ ครม.เมื่อวัน 26 พ.ย.61) กับอำเภอท่าฉาง,กำนันตำบลเขาถ่าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ณ ที่ทำการกำนันตำบลเขาถ่าน  ในการนี้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนได้ลงพื้นที่เพื่อดูสภาพแปลงของนางสาวสุดศรี แสงทับทิม และนายสุวัฒน์ เวชเต้ง ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ต.เขาถ่าน  อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อจะได้จัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินรอบพื้นที่ใน อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง