ติดตามสถานการณ์เรือล่มบริเวณอ่าวพัทยา
  • 2 ก.พ. 2566
  • 234

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ติดตามสถานการณ์เรือล่มบริเวณอ่าวพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ทราบว่าเป็นเรือชื่อไทยแลนด์ เอ็กโพลเลอร์ จอดทอดสมอเพื่อรอเข้าอู่ซ่อม และจมลงในลักษณะนั่งแท่น เนื่องจากผจญคลื่นขนาดใหญ่ และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และไม่พบน้ำมันหรือของเสียรั่วไหล เบื้องต้นสำนักงานเจ้าท่าฯ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยให้ติดตั้งทุ่นเครื่องหมายบอกตำแหน่งเกิดเหตุ จัดส่งเรือตรวจเข้าช่วยเหลือ และเชิญเจ้าของเรือเข้าพบเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกับเจ้าของเรือและทีมงานกู้เรือเพื่อวางแผนการกู้เรือ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 วัน หากสภาพอากาศเหมาะสม 
สำหรับผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เบื้องต้น ศวบอ. ได้ตรวจสอบพิกัดจุดเกิดเหตุ พบว่าแนวปะการังที่อยู่ใกล้ที่สุดบริเวณเกาะจุ่น อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 2.2 กิโลเมตร ซึ่งจากข้อมูลสำรวจในปี 2565 สภาพพื้นที่มีสัดส่วนปะการังมีชีวิตน้อย (สถานภาพเสียหายมาก) สภาพพื้นเป็นทราย ส่วนใหญ่เป็นซากปะการังและหิน ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อแนวปะการัง

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง